Kit Cat Purr Puree Chicken & Fiber – Súp thuởng Gà & Ngừa Búi Lông

39,000 

 

  • Omega 3 & 6
  • Taurine thêm
  • Không mỡ & thịt
  • Grain Free

Quy Cách : 4 tuýp x 15g