Khay Vệ Sinh Có Vành Cao

210,000 

2 Mẫu Có Vành Đa Dạng 

  • 44x49x15 cm
  • (DàixRộngxCao)
  • 44x44x16 cm