Hạt Khô Iskhan Chó Trưởng Thành 1,2kg – Iskhan Performance

200,000 

Thức ăn hạt dành cho chó trưởng thành 

made in Korea

Cho phép đặt hàng trước