Advocate 4-10kg 1.0ml x ( 3tuýp ) / Nhỏ gáy trị ve rận

555,000 

Thuốc nhỏ gáy trị xà mâu, ghẻ tai, rận, bọ chét, giun tròn & giun tim
Dùng cho chó giống nhỏ từ 4 – 10kg
Sản phẩm của Bayer – Đức

Cho phép đặt hàng trước