Advocate 10-25kg 2.5ml (1tuýp) / Nhỏ gáy trị ve rận

255,000 

Thuốc nhỏ gáy trị xà mâu, ghẻ tai, rận, bọ chét, giun tròn & giun tim
Dùng cho chó giống nhỏ từ 10 – 25kg
Sản phẩm của Bayer – Đức

Cho phép đặt hàng trước