Hiển thị một kết quả duy nhất

85,000 95,000 
25,000 155,000 
130,000 170,000 
150,000 280,000