Happy Paws 3th

🎉🎉🎉Chương trình diễn ra trong duy nhất 3 ngày

16-17-18/09/2019 🎉🎉🎉

  • Quý khách mua từ 3 sản phẩm ( khác nhau ) được giảm 3% tổng đơn hàng

-Quý khách mua từ 9 sản phẩm ( khác nhau ) được giảm 9% tổng đơn hàng

Quý khách mua từ 17 sản phẩm ( khác nhau ) được giảm 17% tổng bill

==> Điều kiện

  • Mốc 3% : hoá đơn có ít nhất 1 món phụ kiện
  • Mốc 9% : hoá đơn có ít nhất 4 món phụ kiện
  • Mốc 17% : hoá đơn có ít nhất 7 món phụ kiện

Chương trình khuyến mãi không áp dụng với chương trình mua sỉ hay chương trình khuyến mãi khác !!!