Virbac Endogard 10 – Thuốc xổ giun, lãi cho chó

69,000 

Thuốc xổ các loại giun sán (trừ giun tim)

Dùng cho mọi loài chó, sử dụng an toàn cho chó con > 2 tháng

Made in France