Snack Thái xương sữa dẻo mềm size L ( 2 cây )

20,000 

Snack Thái xương sữa dẻo mềm size L ( 2 cây )

Giúp làm sạch răng và mài răng

Ngăn ngừa thói quen cắn phá đồ đạc của cún

Made in Thailand

Loading...