Royal Canin Maxi Junior 1kg chiết/ Chó con giống lớn

140,000 

Thức ăn hạt khô cho chó trưởng thành giống lớn : Rottweiler, Becgie, Alaska….
Trọng lượng 26-44kg, dưới 14 tháng tuổi
Made in France

Loading...