Pedigree puppy beef egg loaf – Pate cho chó con thịt bò trứng sốt gói 80g

12,000 

Thịt gà nấu sốt đóng gói đặc biệt dành cho chó con

Made in Thailand