Pedigree chicken grilled loaf – Pate cho chó thịt gà gan nấu sốt gói 80g

12,000 

Thịt gà gan nấu sốt đóng gói đặc biệt dành cho chó

Made in Thailand