NutriSoure Small & Medium Breed Puppy Chicken & Rice – Thức Ăn Khô Dành Cho Chó Con Giống Nhỏ & Vừa 2,3kg

290,000 

– Thức ăn cao cấp hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó : Thịt Gà và Gạo Lứt.

– Phù hợp sử dụng trong giai đoạn từ cai sữa đến 18 tháng.

– Dành cho giống chó nhỏ và trung bình, khi trưởng thành có thể trọng từ 0 – 23 kg.

GOOD FOR LIFE 

Cho phép đặt hàng trước