NexGard Chewable Tablets For Dog 2-4kg – NexGard phòng và trị ve cho Chó 2-4kg

145,000 

NexGard 11mg Phòng và trị ve trên Chó 2-4kg (1viên)

made in Merial, Pháp