Fronline Plus for dog 40kg – 60kg (3tuýp) / Nhỏ gáy trị ve rận

810,000  780,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ve , rận, bọ chét
Dùng cho chó giống lớn từ 40kg – 60kg
Sản phẩm của Fronline – Pháp

Hết hàng