Friskies Ocean Whitefish & Tuna 80g / Pate cho mèo vị Cá Ngừ & Cá Hồi

42,000 

Patê cho mèo sử dụng hàng ngày

Hương vị cá ngừ & cá hồi