Feline Greenies Dental Treats Ocean Fish & Tuna 71g

90,000  87,000 

Snack viên ăn sạch răng miệng
Vị kết hợp giữa cá biển & cá ngừ
Made in USA