Dental Plus / Xương gặm sạch răng size S (28pcs)

85,000 

Xương gặm sạch răng size S (28pcs)

Bảo vệ răng miệng tối ưu cho cún đồng thời là món bánh gặm thú vị cho pé

Made in Thailand

 

Loading...