Dental Plus / Xương gặm sạch răng size M (10pcs)

85,000 

Xương gặm sạch răng size M (10pcs)

Bảo vệ răng miệng tối ưu cho cún đồng thời là món bánh gặm thú vị cho pé

Made in Thailand

Loading...