CIAO Tuna & Scallop Topping 40g/ Súp cá ngừ & sò điệp

14,000 

Súp đặc biệt cho mèo 40g

Hương vị cá ngừ – sò điệp

Made in Thailand