Bowwow Lamb Stick Jerky – Bánh thưởng cho chó thịt cừu que 90g

40,000 

Thịt cừu que 90g

Sản phẩm của Bow wow – Korea