Better Belly Small Bone Dental / Xương da bò nhai sạch răng

102,000 

Snack xương da bò nhai sạch răng 3 cái vừa

Tiêu hóa dễ dàng , nhanh gấp 2 so với da bò

Sản phẩm của Better Belly – USA