Better Belly Digestible Dental / Xương da bò nhai sạch răng

210,000 

Snack xương da bò nhai sạch răng 26 cái

Tiêu hóa dễ dàng , nhanh gấp 2 so với da bò

Sản phẩm của Better Belly – USA