Jerhigh Chicken Stick 70g / Bánh Snack mềm vị Gà

55,000  40,000 

Snack Jerhigh Chicken Stick 70g vị Gà
Cung cấp các khoáng chất, vitamin cho sức khỏe
Made in Thailand