O’Fresh Hạt khô cho chó vị vịt & khoai tây 1,3kg

Giảm giá!
o'fresh-duck-potato-1,3kg

190,000  178,000 

Hạt khô cho chó mọi lứa tuổi 1,3kg

Hương vị vịt & khoai tây

Sản phẩm thuộc tập đoàn CJ – Korea

Made in Korea

Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

O’FRESH는 ‘Original Fresh, 원료 본연의 영양을 신선하게 담아낸다’는 의미로 인공 첨가물을 넣지 않고 엄선된 천연 동식물성 재료를 사용한 반려동물 맞춤 영양설계(연령별, 기능별) 식품입니다. O’FRESH는 엄격한 품질관리 시스템을 통해 만들어 낸 CJ제일제당의 PET FOOD 전문 브랜드 입니다. 1. 아마종실 함유로 튼튼한 피부구조 형성에 도움 2. 고급 단백질원 4종의 풍미와 영양(오리고기, 양고기, 닭고기, 소고기) 3. 기능성 원료 4종의 균형잡힌 레시피(쌀, 감자, 야채, 통곡물) 4. 전연령견 대상 맞춤 영양 포뮬라
 아마종실 함유로 튼튼한 피부구조 형성에 도움, 오프레시 닭고기와 쌀(1세이하/1.3kg) / 닭고기: 튼튼한 근육과 균형잡힌 신체발달에 도움 / 신선한 야채의 비타민: 피부탄력, 모질개선에 도움 / 유카추출물, Insoluble Fiber 등 고급 섬유원: 장 내 환경, 배변건강에 도움 / 아마씨 함유 및 오메가 6&3의 최적비율 설계: 피부탄력 및 모질 개선에 도움 / ※급여가이드: 실내견의 쾌적한 환경(변량, 변 냄새 감소)에 도움 1.등록성분사항(성분명/성분량): 조단백질: 28.0% 이상 / 조지방: 15.0% 이상 / 조섬유: 4.0%이하 / 조회분: 10.0%이하 / 칼슘: 1.30%이상 / 인: 1.80%이하 2.일일권장급여량(※단위: 1Cup=종이컵195ml=82g): (1)1년령 미만일 경우, 1kg:62g(3/4컵), 2kg:105g(1+1/4컵), 3kg:142g(1+3/4컵), 4kg:176g(2+1/5컵), 5kg:208g(2+1/2컵), 6kg:239g(3컵), 7kg:268g(3+1/4컵), 8kg:296g(3+3/5컵), 9kg:323g(4컵), 10kg:350g(4+1/4컵) (2)1년령 이상 정상 활동 경우, 1kg:31g(2/5컵), 2kg:52g(4/5컵), 3kg:71g(5/6컵), 4kg:88g(1컵), 5kg:104g(1+1/4컵), 6kg:120g(1+1/2컵), 7kg:134g(1+3/5컵), 8kg:148g(1+4/5컵), 9kg:162g(2컵), 10kg:175g(2+1/5컵) (3)1년령 이상 활동적일 경우, 1kg:39g(1/2컵), 2kg:65g(4/5컵), 3kg:89g(1컵), 4kg:110g(1+1/3컵), 5kg:130g(1+1/2컵), 6kg:149g(1+4/5컵), 7kg:167g(2컵), 8kg:185g(2+1/4컵), 9kg:202g(2+1/2컵), 10kg:219g(2+3/5컵)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “O’Fresh Hạt khô cho chó vị vịt & khoai tây 1,3kg”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *